-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

افشای دروغ سازی یوناما

 ابراهیم زی سخنگوی رحمت‌الله نبیل به آریانا نیوز:

"من سید بصیر را مدت ده‌سال است که میشناسم و همراه شان رابطه تجارتی و خوانوادگی دارم، اول در نامه یونما از بشیر علی نام گرفته شده و گفته شده که هزاره و از بامیان است. این اشتباه است. آن نفر سید بصیر نام دارد نه هزاره است و نه هم از بامیان بلکه از ولایت لوگر است، دوم استرس عصبی دارد و زود با هرکس جنگ می‌کند و سکون فکری ندارد، سوم از زبان خود اش شنیدم که گفت در جر و بحث همراه مولانا عبدالله اشتباه از من بود و پشیمان هستم."