-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۸, سه‌شنبه

جنايت و بی رحمی پسر در حق مادر


مطلب ارسالی - فهیم کوهدامنی

سال های زیاد است که در موارد مختلف تحقیق میشود و از جانب دولت و موسسات سرمایه گزاری هم صورت میگیرد ولی دو مورد خیلی حاشیه یی شده
الف: اخلاق
ب: فرهنگ
عدم توجه به این دو مورد بنیادهای اصلی جامعه را ویران میکند که نتیجه اش میشود تجاوز،قتل،دزدی،اختطاف و...
 خبر قتل یک مادر توسط فرزندش برای من و صدها هزارتن دیگر در شبکه های اجتماعی درد آور است ولی همدردی یا اشک ریختن راه حل نیست بلکه در پی مداوای این امراض باید شد.
چرا نسل جوان ما اینقدر افت کردند که مادر شان را با تیشه میکشند؟ البته فراموش نکنیم که جنایت های مشابه و دردناکتر دیگر را از این قبیل نیز شاهد بودیم.
در خانواده های دیگر هم اتفاقات زیاد از این قبیل صورت میگیرد که خانواده ها خاموشانه میپوشانند این جنایت جوانان تازه به میدان رسیده شان را. 
ظلم شایع کلان در جامعه ما نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی همه زن هاست؛ ولو در مقام مادر یا خواهر یا دختر باشند؛ کسی به رضایت خودش حاضر نیست حق ارث شان را بپردازد.
من از رهبری جمهوری اسلامی افغانستان توقع دارم که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ، همه خانواده ها را مکلف بسازند تا جایدادهای شان را به نام زن و شوهر ثبت و راجستر نمآیند؛  ضمناً تمام جایداد های موروثی را محکمه و ریاست های حقوق همه ولایات میان زنان و مردان خانواده مطابق به دستور دین  تقسیم نمآیند تا جایگاه زن در مالکیت تثبیت نشود  هیچ گام موثر برای حقوق شان صورت نمی گیرد.