-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه

تحقیقات درباره قتل وحید مژده جنجال آفرین شده استخبر می رسد که بررسی قتل وحید مژده در هیأت حاکمه ناملایمت هایی را سبب شده است. یک گزارش مشعر است که اساساً پروسه تحقیقات از سوی ارگ به تعویق افتاده است. شبکه توفان در حلقه حکومتی ها تشویش ایجاد کرده و استاد سیاف را در موقعیتی متزلزل قرار داده است. شبکه توفان از سوی حاجی ممتاز و چند رفیق محرمش فعالیت دارد و با سیاف مرتبط است. حتی گفته می شود که در قتل وحید مژده پای اسدالله خالد فرد نزدیک به سیاف ووزیر دفاع دخیل است. بنا برین، خونتای ارگ به این نتیجه رسیده که جریان رسیده گی به اسرار قتل وحید مژده به نتیجه درستی نمی رسد و حتی ممکن است افراد نزدیک به حاکمیت را در شعاع خود قرار دهد.