-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

صلح ما، همان نصیحت گرگان به گوسفندان است

نگارنده: نصیر فیاضحالا که این متن را می نویسم درست سه بجه شب است. حمله خونین امروز در کابل آرامش روانی ام را کاملا برهم زده و هنوز هم از چشمانم اشک جاری است.

تصویر این دو طفل معصوم را در قالب فرزندانم میبینم و تصور نمی کنم که این نازنین ها را نمی شناسم. آنچه من را در این ناوقت شب به این نوشته واداشت؛ معصومیت این دو کودک بی خبر از گرگان خون خوار این سرزمین است.

باور کنید که واژه های عوام فریبانه به نام صلح،عشق به وطن، آزادی، دین و مذهب و همه ازجانب رهبران خائین و فروخته شده ما فقط فریب شما ها است. افسوس میکنم که گوسفندان بدون شعور فقط به خاطر وابستگی های قومی و زبانی از پگاه تا بیگاه برای خشنودی با مزد و بدون مزد این رهبران در فیسبوک به نفع آنها یاوه سرایی میکنند؛ تا این که جایگاه توام با زلت وجدان آنها را به درجه پیامبری تقرب دهند.
تصویرقابل دید برای من جز تاریکی لجنگاهی به نام افغانستان چیزی بیش نیست، و آینده این سرزمین را نیز برای زندگی خوب نمی بینم جز اینکه تک به تک هر روز برای تعریف جایگاه سیاسی گرگان این وادی بره گونه سرزده شویم.
آنچه بنام تلاش های صلح تکرار میشود همان نصیحت گرگ به گوسفندان است و هیچ رهبرسیاسی این کشور جرئت و توان حتی افشای عمق فاجعه این ماتم سرا را ندارد.
وقتی عده لب برواقعیت های تلخ باز می کند ، اجیران فیسبوکی آنها را تکفیر می کنند.
اگر خدا را نمیشناسید از برای فرزندان تان فقط برای یک لحظه این نازنین ها را به جای اولاد تان تصور کنید، حکم وجدان تان چی خواهد بود، که مطمئن هستم عنصر به نام وجدان هم ندارید.
اگر توان نجات از این سرزمین دارید نه برای خود بلکه برای طفل های نازنین تان به جای که دست تان میرسد بروید و خود را نجات دهید زیرا رهبران سرافگنده ما به خاطر رسیدن به قدرت و خایئنان فروخته شده به پاکستان به ریختن این همه خون سیر نمی شوند و هر روز در این مهلکه چنین روزگاری برپا خواهد بود.