-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

داکتر محمد فیصل سمیع، نائب منشی مجلس سنا، در خطاب به سلطانزی می‌گوید:
اين وطن از ما است و در روز هاي دشوار از اين خاك دفاع و حراست كرده ام و افتخار دارم كه از پول دزدي طياره يك روز هم در غرب پناهنده نبوده ام و پدر كس ما را از اين وطن و از صحنه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي و... حذف كرده نمي‌تواند.