-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۷, دوشنبه

دشمن خیالی که عطانور آدرس می دهد، کی است؟

 تا چندی پیش، دشمن از نظر عطانور، اشرف غنی و کم وبیش، طالبان بودند؛ اکنون به نحوی با طالبان و اشرف غنی متحد شده اند؛ پس این دشمن کی است؟عطا محمد نور:
خلق بحران، ریختن آب به آسیاب دشمن است! 

همان‌طوری که هموطنان محترم در جریان هستند، در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این نخستین بار بود که احزاب محترم سیاسی و کاندیدان محترم، کاندیداهای شان را برای احراز کرسی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات معرفی کردند ‌و در نتیجه عده‌ای از کمیشنران به این سمت‌ها انتخاب شدند و‌ برای پیشبرد این وجیبه ملی گماشته شدند. 

اکنون از تمامی کاندیدان محترم خواهشمندیم تا به کمیسیون‌ها فرصت بدهند تا آنها به عنوان تنها مراجع مشروع، روند را تکمیل نموده و نتایج انتخابات را اعلام کنند.

از آن عده كساني كه براى مقاصد شخصي خود مي خواهند بحران ايجاد كنند خواهش داريم لطفا از این بیشتر با سرنوشت مردم بازی نکرده و به خاطر اهداف كوچك شخصي تان، کمیسیون‌ها را كه خود در انتخاب كميشنران آن سهم داريد، در میان مردم بی‌اعتماد نكنيد. 

از مردم شریف و با عزت افغانستان خواهش مي كنم تا به حرف هاى شخصي کاندید خاص که بارها آزموده شده است، گوش نکنند. هیچ فردی علاقمند برآمدن به جاده‌ها نیست‌ و کسی هم چنین آرزوی ای را در سر نپروراند. 

از علما، بزرگان، فرماندهان و مردم با عزت افغانستان احترامانه درخواست مي كنم تا در برابر چنین شخص حریص قدرت که برای بقا دست به هر وسیله‌ای زده و سر از هر سفارتى در مياورد تا مگر  برايش چوكي اى برسد، نه تنها خود ايستاد شوند كه مردم را هم در روشنایی قرار بدهند. 

به‌زودی دیدگاه‌‌ام را در زمینه با مردم شرافتمند كشور از طریق نشست مردمی و کنفرانس خبری در میان خواهم گذاشت.