-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۷, جمعه

تف اندازی عمر داوودزی به فرهنگ سالم سیاسی

هرنخبه خود خوانده سیاسی این خطه، مثل گدی پران آزاد شده است. حتی گاه به چنگ یک کودک افتاده، پاره پاره می شود.
به این گفتار سراپا عبرت بار عمر داوود زی دقت کنید:
(صدایش حروفچینی شده)
فکر نکو که به مه به دیگه کس می گذرم. مه نمی گذرم خدا کنه اگر یک رای هم ببرم تا آخر ایستاده می شم چرا که هدف مه مبارزه بوده نه معامله! واگه گاهی ایتو شد، که مه گذشتم یا به غنی یا به اتمر کمونیست یا هر سگ دیگه ای، باز او وخت ده روی مه تُف کو!