-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۶, پنجشنبه


یک منبع امنیت ملی می گوید که فهیم هاشمی وزیرمخابرات در بدل انتخاب شدن به حیث سرپرست وزارت مخابرات، هفت میلیون دالر پرداخت کرد. در حال حاضر چور و غارت از عواید مخابرات از سوی چندین کانال دولتی در جریان است و شخص فهیم هاشمی در ماجرا دخیل است.