-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

زیرزمینی خانه مشاور دکترغنی، مرکز بچه بازی است

گزارش اپراتیفی ارسال شده از جانب شبکه های ملی در ریاست امنیت ملی افغانستاندرپی انتشار گزارش تجاوزهای جنسی به پسران جوان درلوگر، راپور واصل شده به گزارشنامه افغانستان ازسوی یک شبکه امنیتی درکابل حاکی است که زیر زمینی خانه الماس زاهد مشاورارشد رئیس جمهور اشرف غنی در چهارراهی لیسه نادریه، از چند سال به این سو، مرکز دلالی، به دام اندازی و تجاوز جنسی به پسران نوجوان بوده و اکنون هم برحال و فعال است.

در زیرزمینی مشاور ارشد رئیس جمهور، جوانان و کودکان، به زور یا فریب یا با وعده کمک آورده می شوند، آنان را می رقصانند و سپس به آن ها تجاوز می کنند. هیچ کس نا محرم اجازه ورود به زیر زمینی را ندارد. در گزارش، فهرست یک عده از نوجوان ها که قربانی محافل بچه بازی در زیر زمینی چهار راهی لیسه نادریه شده اند، در دسترس قرار دارد؛ اما به خاطر حیثیت خود آن ها وخانواده های شان منتشر نمی کنیم.

از جمله این نوجوان ها، چند تن از آنان حدود یک ماه در زیر زمینی قید بوده و اعضای محفل هرکاری که می خواستند درحق آنان انجام داده اند. امنیت ملی و پلیس اگر شک دارد، میتواند فوری عملیاتی را بر زیرزمینی الماس خان انجام دهد. یکی از کارکنان یک تلویزیون خصوصی با محفل فسق در زیر زمینی رابطه دارد و گاه گاه نوجوانانی را فریفته و به وعده کمک به آن جا روانه می کند.
اما ضرورتاً یکی از کله گنده های خیره سر محفل زیر زمینی حاجی الماس را درین جا معرفی می کنیم تا لااقل از قربانی شدن دیگر نوجوانان بی پناه جلوگیری صورت بگیرد. یکی از مجریان شکار و انتقال بچه های «برهنه صورت» به زیر زمینی مشاورارشد ریاست جمهوری، جنرال عارف سترغچی است. 

مشارالیه از کارمندان سابق در وزارت امنیت دولتی دوره کارمل ونجیب است. در زمان دولت مجاهدان، درقمار خانه های شهر جهیز گری می کرد. بعداً وارد حلقه محرم حاجی الماس شد و تا زمان روی صحنه آمدن حامد کرزی سرگرم دلالی زن و بچه برای بود. زمانی که امرالله صالح رئیس امنیت بود، جنرال عارف سترغچی به طور مرموزی دو باره وارد ارگان امنیت ملی شد و در اولین تحول معاون ریاست امنیت در لوگر مقرر گردید. درین مدت، به گروه خاص آدم ربایان به رهبری برادران حاجی الماس اطلاعات مخفی را انتقال می داد و تدابیر اپرات امنیتی به خاطر دستگیری شبکه اختطاف را پیشاپیش خنثی می نمود. 
از همان زمان تا کنون، پسران و دختران را درشبکه وسیعی که درست کرده، به چنگ آورده وبه زیر زمینی رهنمایی می کند. حتی براساس نقشه عارف استرغچی، دختر میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه را از خانه فرار دادن تا از حاجی اجمل پول های کلان بگیرند. سترغچی در زمان ریاست امرالله صالح، راپور ها و گزارشات مهم از داخل امنیت ملی را به شبکه جاسوسی روسیه اطلاع رسانی می کرد. مقر وی در هوتل خوشه بود. امرالله صالح در آخرین روزهای کار خود بر وی مشتبه شده و قرار بود اقدامی صورت دهد اما برکناری وی ناگهانی اتفاق افتاد و کاری از دستش ساخته نبود.
سرانجام همین که رحمت الله نبیل روی صحنه آمد، عارف سترغچی را فوری از ارگان امنیت بیرون راند و سترغچی دوباره به دامن الماس پناه برد. اکنون گزارش هایی وجود دارد که عارف سترغچی به کمک الماس زاهد مشاور ارشد رئیس جمهور تلاش دارد دو باره در چوکات امنیت ملی راه یابد.