-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

فرمانده بسیج: کار ما تمام بود!

فقط خدا ما را نجات دادسردار "آبنوش" فرمانده عملیات سازمان بسیج در باره شورش اخیر و سرکوب خونین آن گفت: جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب "وضع حمل" کرد و خوشبختانه نوزاد آن در لحظه تولد فوت کرد. حوادث اخیر پدیده عجیب و جدیدی بود. فقط خدا ما را نجات داد. اینترنت با تاخیر قطع شد.
 قیام فرودستان و گرسنه گان را با جنگ جهانی به اشتباه گرفته اند!

کشتار نصف ایران را در نظر گرفته بودند! (قیاس به خود!) اطلاعات تکمیلی پس از اعترافات اعلام خواهد شد. (چه کسی درایران اعترافات را قبول دارد؟)

کیف هایی داشتند که وسایل هوابرش و قیچی هایی برای بریدن سخت‌ترین قفل‌ها در آنها بود. (وسائلی که کسی دست مردم ندید اما چماقداران و مهاجمین بسیج آن ها را داشتند. شک نیست که پس از وصل اینترنت و انتشار فیلم هائی که هنوز منتشر نشده، نشان خواهد داد قیچی بریدن قفل ها و وسائل هوابرش دست چه کسانی بود!)