-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۳, پنجشنبه

نسخه اوریجینل داعش همین ها نیستند؟

عاجل
فردین پسر حاجی الماس عصر امروز یک محصل را در پوهنتون خصوصی کاردان به قتل رسانده است. حاجی الماس عضو رهبری تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی است.