-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

از صابر استراتیژیک سوال شود یک نان چند فتیر است!


هنوز قیاس گرفته اید که نرم خوی عظمی، دکترغنی را در نظر جامعه بین المللی به انزوا برده است؟