-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۱, شنبه

طعنه تاریخ

نخست وزیر روسیه در ملاقات به عبدالله: چرا فارسی گپ نمی زنی بجای انگلیسی؟
اشاره: دکترعبدالله به نماینده گی از کدام کشور انگلیسی زبان با مقامات روسی گپ می زند؟ هستی و اعتبار ملی و تاریخی افغانستان برای این آقا کمترین اهمیتی ندارد. او با انگلیسی گپ زدن می خواست سر مدودوف پوز بگیرد؛ غافل ازین که دمدودف بهتر از او به زبان انگلیسی مسلط است؛ اما به زبان خودش صحبت می کند.