-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱, جمعه

امرالله صالح: امان الله گذر را به گریه رسانده بودم

گزارش موثق:
در نشستی که در خانه امرالله صالح برگزار شده بود، یک جوان به نقل از امان الله گذر برایش گفت: آقای صالح امان الله گذر گفته هدایت داده شود امرالله را ولچک زده در یک روز به کوهدامن میارم.
امرالله صالح در پاسخ میگوید: فکر کنم یادش رفته که ُقلدرهای کوهدامن را من در طول بیش 20 روز وزارتم ولچک زده آوردم، یادش رفته چطور تمام دیپوی اسلحه‌ معاون جان احمد را ذوب کردم، از جلال الدین صالحی پند بگیرد که امروز در کوهدامن نیست، من در بیش از 20 روز وزارتم کاری کردم که به گریان امان الله چیزی نماند بود، از همینجه به امان الله هشدار میدهم که حرفش را کم کند و ناحق صدا بلند نکند که خودش به مشکل می‌خورد.