-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه

اختلاف بین محور غنی- امرالله با ریاست امنیت ملی


خبر می رسد که اختلاف شدیدی بین محور امرالله صالح – دکترغنی با رئیس امنیت ملی احمد ضیاء سراج بروز کرده است. علت شکاف بین این نحله سیاسی انگشت شمار، رهایی انس حقانی و دو فرد برجسته طالبان بوده است.
احمد ضیاء سراج در مراسم پشت پرده به خاطر رهایی سران طالبان اشتراک نکرد. ارگان امنیت ملی ذاتاْ برضد تروریزم و پاکستان طراحی شده است و هر تغییری که در سطوح فوقانی رونما شود، بدنه امنیت مطابق اجندای خود فعالیت می کند.