-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

قوای امنیتی از غنی اطاعت نمی کند

خونتای ارگ، در بدترین شرایط بدچانسی به سر می برد. توان استفاده ابزاری از قوای امنیتی را ندارد. ارگان های امنیتی حتی امکان دارد که در صورت بروز حالت حساس، وی را از ارگ بیرون کرده و قدرت را به یک محور ملی موقت واگذار کند. دوران تحقق برنامه های جنگ قومی خانه به خانه و احیای زنجیره توطئه از ولایت به دیگر ولایت درحال اتمام است. غنی اهریمن نیمه خواب تعصب را به نفع پاکستان در سینه یک عده از نا عاقبت اندیشان زنده کرد. اکنون زمان دفن آن اهریمن فرارسیده است.