-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۸, جمعه

کارزاری یک جانبه که به محوریت ترمپ- پاکستان در جریان است، به سر منزل مقصود نمی رسد. طالب، نیروی سیاسی و دولت مدار نیست. جایش در کابل هم نیست. جای طالب همراه با دیگر مفرزه های پاکستان، در سرحدات است. این برنامه بازهم در خطر سبوتاژ قرار دارد.