-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۸, شنبه

دل مافیا براي تو تنگ است حامد جان!

متنی تکان دهنده برای حامد کرزی
نویسنده: رضا محمدی؛ رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان

نشرشده در روزنامه راه مدنیتبعدها من فهميدم که گريه خاصيت توست. براي آينده پسرت در ملاء‌عام گريستي. براي صلح گريستي. براي هر بهانه‌یي. اما ماندلا گريه نمي‌کرد. شايد قاتلان را مي‌بخشيد، اما جايزه هم به آن‌ها نمي‌داد. تو قرار نيست ماندلا باشي. خودت همه فرصت‌هايت را سوزاندي. تو کشوري به هم ريخته را در فساد و بي‌نظمي غرق کردي. اگر چه صفات خوب بسياري داشتي. اگرچه همه مردم افغانستان براي تو و براي فراخ‌دلي، جوان‌گرايي و عطوفت تو دلتنگ مي‌شوند. شاید بیشتر از همه دل مافیایی برایت تنگ شود که از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و قراردادهای دروغین و دزدی از نان سربازان و خلاصه صاحبان قصرهای شیرپور و قصرهای قندهار و باغ وحش‌ها که از تو برکت می‌گرفتند بیشتر برایت دلتنگ می‌شوند.

ما هم براي تو دلتنگ مي‌شويم با همه وجود. براي کلاهت که از تن بره‌ یي نو به دنيا آمده، درست شده و آيندگان ما به عنوان دليلِ ظلم آن را به ياد خواهند داشت. به خاطر چپنت که بيوه زنان ازبک آن را با اشک ساخته‌اند و حالا در راه رفتن به شفاخانه در حمله انتحاري دست و پاي‌شان قطع شده‌اند. پس ديگر، دستي براي ساختن آن نخواهد بود. تو را به خاطر مي‌سپاريم؛ چرا که در تاريخ ما هيچ کس چون تو اعتبار بين‌المللي، پشتيبان، بودجه و شانس و البته قدرت نداشت. تو را چون دريغي به خاطر مي‌سپاريم. چون دردي که اميدوارم تمام شود. چون پدري مهربان اما ناصادق که دلي فراخ داشت و بچه‌هاي جوانش با او رشد کردند. در خانه‌اش تلويزيون و راديو خريد. ديش آنتن و لباس‌هاي خارجي آورد. پدري که ما را مدرن ساخت و بعد در دریاها و انتحارها غرق کرد....