-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲, شنبه

یک کانال امنیتی: مژده از سوی شبکه توفان ترور شده است


 حذف مژده بندو بست های چند جانبه برای تأمین صلح با طالبان را به شدت ضربه زده و برای «مخالفان صلح» یک فضای موقت تنفس به وجود آورده است.گزارشی در دسترس است که احمد وحید مژده به وسیله «شبکه توفان» درکابل ترور شده است. فعلاً این درحد یافتۀ اطلاعاتی دوائر خاص امنیت ملی است و من ( گرداننده گزارشنامه) بدین باورم که این ادعا نیازمند بررسی تدریجی اطلاعاتی پلیس و امنیت ملی است. اما هرگاه همین پلیس و امنیت بنا به ملحوظ «سیاسی» دست به چنین کار زده باشند؛ موضوع ابعاد دیگری به خود می گیرد.

رسانه های کابل و بین المللی به تاریخ ۱۸ اسد سال ۱۳۹۵ از ربوده شدن دو استاد دانشگاه امریکایی کابل گزارش داده بودند. در ۲۸ عقرب ۱۳۹۸ گزارش ها دربارۀ رهایی استادان مذکور در نتیجه مبادله زندانیان بین امریکا و طالبان انتشار یافت. اداره های امنیتی در همان زمان کشف کرده بودند که استادان خارجی به وسیله یک لندکروز سیاه شیشه دودی اختطاف شده و به موسهی لوگر انتقال یافته و شبکه حقانی، ربوده شده ها را از گروه رباینده تحویل گرفته و به سمت مرز ها رفته بودند.

منابع امنیتی همچنان دریافته بودند که اجرا کنندۀ برنامه آدم ربایی، یک گروهی بود موسوم به «شبکه توفان» که در بدل دریافت هزینه، هم به ترور و کشتار و هم در آدم ربایی ها با دست باز عمل می کرد. این شبکه وابسته به قوماندان حاجی ممتاز توفان است که به استاد سیاف نزدیکی دارد. روشن نیست که سیاف واقعاً در جریان جزئیات کاروبار این شبکه به طور کامل قرار داشته باشد.
تا جایی که معلومات در دست است، هرجریان سیاسی و حتی رهبران خشونت گرا ازین ابزاردم دستی مستقر درکابل با پرداخت پول درجهت از صحنه برداشتن یا به سکوت واداشتن رقبای خویش استفاده می کنند. امریکایی ها در آن زمان عوامل استاد ربایی و محل نگهداری آن را تثبیت کرده اما روشن نیست که چرا برای آزادی گروگان ها دست به عمل نشدند.

اکنون گزارش دایره اطلاعات مخفی درکابل مدعی است که این ترور نیز به فرمایش مراجعی از داخل یا خارج، به وسیله «شبکه توفان» انجام گرفته است. این شبکه با تمامی کانال دهشت افگنی مرتبط است. حتی درگزارش ادعا شده است که حاجی ممتاز ( برادرزاده استاد سیاف) از پشتوانه حمایتی شخص سیاف بهره مند و به هیأت حاکمه دولت بسیار نزدیک است. درگزارش واصله این احتمال مطرح شده است که دولت که از متن قضایای جنگ و صلح به خصوص سخاوت تلخ در رهایی استادان خارجی از متن معامله ها پیوسته در حاشیه کشیده شده و عمیقاً تحقیر شده و مأیوس است. بنا برین، حذف مژده بندو بست های چند جانبه برای تأمین صلح با طالبان را به شدت ضربه زده و برای «مخالفان صلح» یک فضای موقت تنفس به وجود آورده است. محاسبه کسانی که درین اقدام پیشدستی کرده اند ظاهراً این است که طالبان به انتقام خون بار دست بزنند و تعامل جاری بین نیروهای سیاسی داخل و بازیگران منطقه ای، تا مدتی نا معلوم برهم بخورد.