-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

گفته می شود که دکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی و بسم الله وزیری لوی درستیز قوای مسلح خواهر زاده های میرمن رخشانه آوازخوان معروف سالیان دهه چهل و پنجاه می باشند. همچنان یکی از اعضای شورای کویته طالبان، شوهر یکی از خواهران حمدالله محب است.