-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۶, پنجشنبه

داعش عقب دروازه های تاجکستان


خبرگزاری خاور وابسته به دولت تاجکستان از درگیری پانزده داعشی در مرز با تاجکستان و ازبکستان خبر داده است. شماری هم دستگیر شده اند. به نظر می رسد که حمایت از طالبان از سوی دولت تاجکستان به تحریک روسیه، چندان سودی نه بخشیده و علاوتاً باعث انتقال جنگ به تاجکستان شده است.

ضعیف ترین حلقه منطقه ای در جنگ های بعدی، تاجکستان است. درعین حال تاجکستان به مرکز استقرار پایگاه های عظیم روسیه بدل خواهد شد. مرحله تازه ای جنگ بر سر منابع گسترۀ آسیای میانه فرارسیده است.

تاجکستان ممکن است برای مبارزه با داعش غیرپشتون، از پشتون های طالب استفاده کند؛ این همان هدفی است که بازیگران انتقال جنگ به آسیای میانه خواستار آنند. شبکه های داعش در شمال افغانستان مستقر شده و مآموریت آن ها فرامرزی است. چچینی، اویغوری، یا ازبک های ازبکستان کاری به دولت افغانستان ندارند. آن ها با عبور از دهلیز افغانستان، همان کاری را انجام می دهند که در مغز شان پروگرام شده است.