-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

وقتی در ایران بلایی بر سر مردم می آید، فرهیخته گان ایران در داخل و خارج از آن کشور به مردم شان همدردی می کنند و موجی از پیام ها به هدف تقویت روحیه عمومی انتشار می دهند. اما در افغانستان هیچ گاه دیده نشده است که وقتی حمام خون راه می افتد و بانویی تباه و برباد- کودکانش را از دست داده- از الطاف زمین و آسمان دل کنده و فریاد می زند؛ هیچ هنرمندی، فرهیخته ای، دانشمندی و به ظاهر محترمی از جمع افغان ها چه درخارج و چه درداخل با آن ها همدردی نمی کنند تا قلب شان آرام بگیرد و لااقل بار احساس تنهایی و بی پناهی از دوش شان کمتر شود.