-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۳, پنجشنبه

گزارش می رسد که اردوگاه ریاست اجرائیه به رهبری دکترعبدالله با پروگرام مذاکره امریکایی ها با طالبان و قبول نتایج آن در همسویی قرار دارند. هیچ مخالفتی درین جمع علیه طالبان وجود ندارد. بین ارگ و ریاست اجرائیه برای نزدیکی با طالبان رقابت جدی در جریان است. نه ارگ، نه اجرائیه، هیچ کدام در برابر موتر بم های طالبان به جان مردم کدام التزامی ندارند. یک همگرایی منطقه ای قرار است شکل بگیرد.