-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

عمر داوودزی در صحبت با نصیرفیاض

از  موارد تقلب چشم پوشی کنید؛ برای تان در هر بخشی که خواسته باشید، کار می دهیم!
فضل احمد معنوی می گوید: ما نمی گذاریم که بار دیگر تقلب بر مردم افغانستان حاکم شود.