-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۲, چهارشنبه

تلگراف اندیا: دکترعبدالله از رقیب خود جلوتر است

روزنامه تلگراف اندیا به تازه گی نوشت که هند در افغانستان باید کارت های خود را با هشیاری بازی کند. 

روزنامه می نگارد که بعد از انتخابات اخیر در افغانستان نگاه عمومی نشان می دهد که دکترعبدالله از رقیب خودش جلو تر است و این طور پیداست که امریکایی ها با این نتیجه توافق دارند. 

درکمال شگفتی، هراگاه عبدالله برنده شده باشد، در صدر تیم وی شخصیت پشتون قرار ندارد و اطرافیان وی اکثراً هزاره ها و ترک تبار ها اند. 
وارد شدن در افغانستان بدون یک شخصیت پشتون یک اشتباه ناشیانه است؛ اما عبدالله با اعلام انورالحق احدی به حیث رئیس اجرائیه درتیم خودش اعتبار خود را بالا برد. برون شدن حنیف اتمر از چرخه رقابت ها به نفع عبدالله تمام شد. روزنامه تلگراف اندیا می گوید که امریکا قصد دارد طالبان را به عنوان نماینده گان پشتون روی صحنه آورد.
روزنامه مدعی است که در پی معامله امریکا با طالبان، پاکستان به دنبال استقرار پایگاه های لشکرطیبه درافغانستان است و هند باید آماده تغییر رویکرد خودش در شرایط جدید باشد.