-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۳, پنجشنبه

دکترغنی: قوماندان الماس را فشار ندهید؛ درشمالی به درد ما می خوردپسر قوماندان الماس، کارمند امنیت ملی را کشته استبه حواله منبع خاص امنیتی، جوانی که در دانشگاه خصوصی کاردان از سوی پسر قوماندان الماس زاهد با ضرب گلوله کشته شده، کارمند ریاست امنیت ملی بوده است. در جلسه شورای امنیت، دکترغنی سفارش کرده است که هرگاه مشکل خاصی پیش نیاید، بهتر است از تحقیق درین باره خود داری شود؛ زیرا الماس خان در شمالی به درد ما می خورد!
همین منبع می افزاید که الماس زاهد نیز به نوبه خود خانواده کارمند مقتول امنیتی را به مرگ تهدید کرده و گفته است هرگاه کار به جای باریک بکشد، تمام خانواده تان را از بین خواهم برد و امنیت ملی در برابر من کاری از دستش پوره نیست. تیم دولت ساز به الماس زاهد گفته است که هرگاه درین باره فشار رسانه ای بیشتر شود، یکی از بادیگارد های خود را به دولت تسلیم کن تا مسوولیت قتل را به دوش گیرد و چند روز بعد بی سروصدا رهایش می کنیم. احتمال دارد الماس زاهد یکی از محافظان خود را تحویل دولت داده و پس از رهایی محافظ، قضیه مختومه شود. دکترغنی به امنیت ملی هدایت داده است که درین باره صدا بلند نکند؛ زیرا ممکن است رقیبان سیاسی ما ازین دستاویز در شمالی استفاده کرده و امتیاز به دست آورند.