-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه

پوزش خواهی تلخ و نا دلبخواه امرالله صالح

 امرالله صالح به هدف شکاف اندازی انتخاباتی، یک نکتۀ حیثیتی را در برابر مردم هزاره در میدان انداخته بود که واکنش های اعتراضی فراگیر به بار آورد. مشارالیه معذرت خواست؛ بدین شرح:

اگر پرده برداری من ازین جوک و شوخی ثبات و همگرایی باعث جریجه دار شدن احساسات فرد و یا گروهی شده باشد از صمیم قلب معذرت میخواهم. جدا معذرت میخواهم.  هدف من ایجاد اصلاح در رفتار های سیاسی و ادبیات سیاسی بود که حالا جوک پنداشته شده است.