-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۱, سه‌شنبه

یوناما نقاب خود را از چهره برداشت


گزارش دقیق واصل شده است که یوناما بخشی از توطئه به هدف چاق کردن نفاق ملی است.
یوناما بازوی دیگر استبداد قومی ست!

وقتی نوار صوتی و سند رسمی " مخکش" پخش شد، یوناما کجا بود؟

وقتی در رستاخیز تغییر سینه ای جوانان مارا لشکر قومی PPS اشرف غنی نشانه می گرفت، یوناما کجا بود؟

وقتی به فرمانده قاتل PPS غنی ارتقاع درجه داد یوناما کجا بود؟

وقتی غنی بر هویت و زبان اقوام تاخت یوناما کجا بود؟

وقتی برادران غنی در کندز نسل کشی کردند، امرالله و غنی روی آن جنایت سر پوش گذاشتند، یوناما کجا بود؟

وقتی غنی خطرناکترین افراد " انتحاری" ها را فقط به دلایل قومی و هم زبانی با خودش آزاد می کند. یوناما کجاست؟

وقتی مردم را در " جنبش روشنایی" برادران غنی قتل عام کردند، یوناما بود؟

وقتی سر مردم را چون سر " تبسم" برادران غنی می برند. یوناما کجاست؟

وقتی غنی در اداره های حکومت طرح تصفیه قومی راه اندازی می کند. یوناما کجاست ؟

وقتی در اکثر استان های کشور بر ضد شناسنامه های قومی اشرف غنی، تظاهرات میلیونی مردمی برگزار شد. یوناما کجا بود که ببیند؟

و هزاران " کجای" دیگر باقی میماند...
سیه پوش