-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

حکومت ایران، جریان خدمات انترنت و موبایل را قطع کرده است. پنجره ایران به سوی دنیای خارج بسته است. امریکایی ها اعلام کرده اند که در تفاهم با یک شرکت ماهواره ای خصوصی درپی فراهم آوری زمینه وصل شدن انترنت فضایی خارج از دسترس ایران برای مردم ایران می باشند. اگر چنین کاری عملی شود، سقوط رژیم ایران مرحله به مرحله به امری قطعی بدل خواهد شد.