-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه

احتمال پوزش خواهی امرالله صالح از مردم هزارستان

تیم حکومتی درین باره به دو دسته تقسیم شده است. 



مانور شتابزده و نسنجیده امرالله صالح به هدف انگیزش خشم هزاره ها علیه تیم رقیب انتخاباتی غنی، یک پس لگدی غیرقابل باوری بود که خود امرالله را زمین گیر کرد. میدان انتخابات باخته شده و خشم نازای پس از باخت کرشمه های نا میمونی خواهد داشت.

 گزارش واصله مشعر است که تاکتیک لفظی اخیرامرالله صالح درمیان گرداننده گان تیم حکومتی هم بازتاب منفی پیدا کرده و از عواقب آن مشوش شده اند.

 برای  جلوگیری از گسترش دامنه معکوس تاکتیک شکست خوردۀ امرالله، گروه حاکم یک دسته از متخصصان فنی را وظیفه داده اند تا صدا هایی را مطابق به ادعای امرالله صالح، دستکاری و مشابهت سازی کنند. اما یک عده ای دیگر در هیأت حاکمه به این نظر اند که به منظور فروکاست دامنه اعتراضات عمومی به خصوص واکنش رهبران و فعالان هزاره، بهترین کار این است که امرالله صالح خودش از مردم هزاره پوزش بخواهد.

 حکومت اکنون با دو موج اعتراض نخبه گان هزاره درداخل تشکیلات خودش و در تیم ثبات و همگرایی مواجه است. زخم زنی اخیر امرالله روند اعتبارزدایی از وی را تسریع کرده ومشارالیه چنین شکست سیاسی را پیش بینی نکرده بود.
این دومین خنجرزنی امرالله صالح به مردم پویا و خوش گذارۀ هزاره است. توفان دادخواهی علیه امرالله به راه افتاده است و جوان ها پیوسته می نویسند:
در پشت «ارگ» با قلم خون نوشته‌ایم
نام شکوهمند عدالت «هزاره» است