-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۸, سه‌شنبه

سهمیه بندی کردن بنزین راه حل گریز ناپذیر بحران است

سعید لیلاز تحلیگر اقتصادی در گفتگو با اعتماد به ناگزیر بودن حکومت به سهمیه بندی کردن بنزین کرد و گفت:

در سال 89 وقتی موج اول پرداخت یارانه و واقعی کردن قیمت بنزین پیش کشیده شد ما شاهد تحول جدید در بهبود وضعیت اقتصادی بودیم و اکنون من معتقدم این طرح می‌تواند به بهبود وضعیت بعد از مدت کوتاهی بینجامد.  معتقدم غیر از اینکه این وضعیت گام مثبت و رو به جلو است، اوضاع اجتماعی جامعه بهتر می‌شود و سبب بالا رفتن قدرت خرید افراد کم درآمد می‌شود. به نظر من اگر برخی از نمایندگان مجلس بخواهند به این طرح اعتراض کنند، نهایت بی‌انصافی و بی‌مسوولیتی است. چراکه آنها هم در مراحل مختلف، این طرح را قبول کرده‌اند و هم می‌دانند که اقتصاد کشور چاره‌ای به غیر از اجرای این طرح ندارد.