-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۷, دوشنبه

موثق
فرمانده امان الله گذر به داکتر صاحب عبدالله میگوید اگر خواسته باشید دست و پای امرالله را بسته کرده می آرمش. داکتر صاحب خنده میکند و به فرمانده می گوید گذرصاحب امرالله را جدی نگیرید او مثل بچه نوجوانی است که وقتی پدرش برایش میگوید برایت بایسکل میخرم، ساعتها از خوشحالی جست و خیز می زند.