-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۸, جمعه

فکرمی شود که ترمپ خلص به دکترغنی گفته است که پروسه جورآمد همراه با آتش بس در جنگ با طالبان به ثمر رسیده و از عجله بحران زا  در اعلام نتیجه پرجنجال انتخاباتی به نفع خودش خود داری کند.