-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۱, سه‌شنبه

دختران و زنان زندانی هر شبه به محافل برده می شوند

بخشی از گزارش خاص و سری شعبات امنیتی 
وضعیت حقوقی و امنیتی زنانی که روی عوامل مختلف مجبور به ترک خانواده و فرار از منزل می شوند، خیلی اسفبار است. این مسایل از دید نهاد های ناظر حقوق بشری پوشیده نیست؛ اما هیچ کاری از دست شان ساخته نیست. درنظارت خانه کابل و چند ولایت درجه اول ودوم، از قوماندان نظارت خانه تا پهره دار و قاضی و بسته گان مقامات به سوی دختران و زنان در توقیف هجوم می آورند. هیچ اصل اسلامی یا انسانی نزد هیچ یک از آنان ارزش ندارد. این گزارش ها پیوسته از سوی شعبات خاص به مقامات ارسال می گردد؛ اما همه چیز بی خدشه و بی پرسان در جریان است.
معمولاً زنان و دختران جوان را شبانه از نظارت خانه خارج کرده و به محافل و شب زنده داری مقامات می برند و تا بامداد، آنان را به رقص و ساقی گری مجبور کرده و بعد از تجاوز نوبتی، دو باره وارد نظارت خانه می کنند. اکنون درنظارت خانه های زنانه، مشکل بارداری و یا تلاش برای سقط جنین دیگر کدام راز نیست و همه از همه چیز خبر دارند و در همکاری با هم مشکلات مشترک شان را حل می کنند.