-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۲, چهارشنبه

چور دختران و زنان در خانه های امن

به سلسله وصول اخبار سری از مجاری امنیتی به گزارشنامه افغانستان، تازه ترین گزارش مشعر است که دختران و زنانی که به خانه های امن آورده می شوند، به طور شبکه ای از سوی مقامات به عشرت سراهای شبانه برده شده و بعد از دو یا سه ماه طوری ترتیبات می گیرند که آنان را به افراد خیلی غریب و از پا افتاده و یا بادیگارد های شان نکاح می کنند تا قضیه برای همیشه مکتوم بماند.
درگزارش آمده است که مرگ آقای غالب سابق وزیر عدلیه که خانه های امن را روسپی خانه ها لقب داده بود، به همین مساله در ارتباط بوده است. در خبر دیگری آمده است که ذکیه امیری یکی از وکیل های ولسی جرگه که کل آرای وی از 30 رأی بیشتر نبود؛ به وسیله حمدالله محب در کرسی پارلمان نشانده شده است. دختر ذکیه امیری با محب در ارتباط است و از وی دعوت می شود که هفته دو بار در مهمان خانه های خصوصی شورای امنیت حاضر باشد. شغل جنسی به یاری و تشویق ارگ نشینان به امری عادی بدل شده است.