-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۴, سه‌شنبه

حکمتیار:
افراد با صلاحیت کمیسیون به مرګ تهدید و به هفت میلیون ‌‌‌‌‌‌ډالر تطمیع شده اند، ولی کمیسیون انتخابات عاجز است که نام ببرد، چه کسانی آنها را تهدید به مرګ و‌ تطمیع کرده است.