-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۲, چهارشنبه

دستور تازه دکترغنی به اداره امور


گزارش می شود که دکترغنی به ادارۀ امور ریاست جمهوری دستور داده است تا عرایض و شکایات علیه وزیران حکومت را در اسناد رسمی این اداره ثبت نکنند. گفته شده که ارگ تصمیم دارد که از رسانه ای شدن موارد شکایات و دادخواهی رسمی علیه وزیران مختلس و خاین جلوگیری کند. درخبرآمده است که علت اصلی این اقدام آن است که نفرات و پرسونل ریاست اجرائیه ازین مسایل آگاه نشوند و دستاویزی برای فشار دادن حکومت پیدا نکنند.