-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۶, یکشنبه

هلینا ملکیار به دپلومات ها: درکافی شاپ جلسه بگیرید!


شینکی کروخیل دوم؛

زنی سالمند تبعه امریکا که نه فارسی و پشتو بلد است؛ نه انگلیسی ضروری، سفارت روم را درقید مالکیت آورده است.



در حدود یک ماه می شود که یک خانم امریکایی تبار افغان به اسم هیلینه ملکیار به حیث سفیر در ایتالیا از طرف اشرف غنی مقرر گردید. قبلا‌ این خانم کمیشنر در (MEC) بود و مقرری وی به حیث سفیر در معامله نوشتن همان گزارش (MEC) در مورد وزارت خارجه صورت گرفت. 

خانم ملکیار تمام عمرش را در امریکا سپری نموده نه تنها که هیچ نوع تجربه در امور دیپلوماسی ندارد؛ بلکه به زبان های فارسی ‌و پشتو هم بلدیت ندارد - نه در گفتار و نه در نوشته و به زبان انگلیسی هم بلدیت پنجاه فیصدی دارد. 

در اولین هفته کارش بنا بر رابطه شخصی که با خانم رئیس جمهور (رولا غنی) و آقای ادریس زمان دارد، مستشار این سفارت آقای قدیر نور را به طور غیر قانونی ختم وظیفه نمودند. دلایل ختم وظیفه آقای مستشار مقرری وی‌ در زمان صلاح الدین ربانی و همچنان به دلیل که زمانی که این خانم گزارش (MEC) را نوشته بود؛ آقای قدیر نور رئیس تفتیش داخلی وزارت خارجه بود. خانم ملکیار بعد از تماس با رولا غنی و ادریس زمان به طور غیر قانونی مستشار را طی مکتوبی که هیچ دلیل و مقرره قانون‌ در آن ذکر نشده ختم وظیفه نمودند. 
در‌ همین جریان خانم ملکیار بیش از ۵ کارمند محلی را بدون پرداخت معاش و اطلاع نوشتاری یا (notice letter) بر خلاف قرارداد های شان بطور لفظی در هشت بجه شب از سفارت اخراج نمود و از بیان دلیل خودداری نمود. 

ایشان بعد از شروع کار، اوقات کاری سفارت را که طبق قوانین کار افغانستان از ۹ الی ۵ بود به ۹ الی ۲ تغییر داد؛ دلیلش این بود که ساختمان سفارت اقامت گاه سفیر است و نمی خواهد بعد از دو بجه بعد از ظهر کسی در آن جا حضور داشته باشد. سفیر از دیپلومات ها خواست اگر بعد از دو‌ بجه جلسه و‌ یا نشست رسمی دارند در یکی از کافی شاپ های شهر روم بروند. 

این خانم سالمند به نوشیدن و سگرت کشیدن در صحن سفارت علاقه وافر دارد و برای پسرش از پولی که منبع آن مشخص نیست، به مبلغ 20 هزار یورو شامل مکتب شده و موتر BMW که مربوط تشریفات سفارت میشود به طور مجزا به مکتب پسر سفیر توظیف گردیده و همه موتر ها بخشی از مالکیت شخصی سفیر است. هلینا امور سفارت را خیلی ساده و بی پیرایه از طریق استفاده از واتس آپ ( بدون تشریفات قانونی اداری) با رولا غنی و ادریس زمان به پیش می برد.