-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۲, جمعه

از سخنرانی های قهرآلود و احساساتی حواعلم نورستان و داوود سلطانزوی این طور پیداست که به جواب دادن مستدل به مطالبات قانونی نیامده اند؛ بلکه آمده اند تا 22 ولایاتی را که در آن جا مطابق میل خود شان «بازشماری» شده، علیه تیم عبدالله تحریک کنند. متاسفانه هیچ یک از نماینده گان تیم دولت ساز، با ارقام وآمار و استدلال مستند صحبت نمی کند و به جای لایه روبی مشکلات، سیاسی گپ می زنند. این یعنی، بن بست و اتکا به قوای نظامی که هنوز روشن نیست از آن ها فرمان پذیر هستند و یا خیر؟