-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۰, یکشنبه

چرا پدرام نمایش «انقلاب بلخ» را تحریم کرده بود؟


حاشیه ای بر نگونساری تاریخی عطانوردر زمان نمایش " انقلاب بلخ" به منزل کسی فاتحه رفته بودیم که شخصی از داکتر لطیف پدرام پرسید: چرا از استاد عطا در برابر غنی حمایت نمی کنید؟

داکتر پدرام، چند ثانیه یی به سوال کننده که خیلی مدعی هم بود؛ نگاه کرد و پاسخ داد: برای این که عطا محمد نور و اشرف غنی هم افق هستند، یعنی منافع مشترک دارند، چگونه... ساده بگویم پول دارند!
بالاخره جور می آیند، پول، پول، پول، شما چرا به این مهم توجه نمی کنید، این دو نفر حتمن معامله خواهند کرد و آن زمان تکلیف و برنامه های من چه خواهد شد؟
شک ندارم که آن زمان همین شما مردم مرا ملامت خواهید که چرا از او حمایت کردم.
برای تان قول می دهم اگر این نمایش به چهار ماه رسید، حق دارید مرا ملامت کنید، نهایت دو ماه هر دو طرف جنجال راه می اندازند تا امتیاز بیشتری بگیرند.

یاد آوری: فکر کنم نمایش خیمه شب بازی بلخ حدود دوماه دوام نکرد.

از صفحه حضرت سیه پوش

اشاره: شاید دکترغنی الم ترکیف را پیش عطانور گردان کرده و موفق شده است. آدم چی می فهمد!؟