-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۱, دوشنبه

عطا نور را چی شده است؟ وقت ویرانی اش نبود. او زود تر از دیگران به فضاحت تاریخی کشانده شد. اختلاف با عبدالله که تکرار خودش است؛ به معنی اعلام لیلام عدالت سیاسی و ملی نیست. عطا نور، دیدی که پول هیچ به دردت نخورد. با پول نمی شود معنویت و ارزشمداری را خرید.