-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۰, یکشنبه

ارگ به فراخون عطا نور برای سرکوب معترضان پاسخ مثبت داد


ریزش برباد کن در تشکیلات نخبه گان خود خواندهخبر می رسد که خونتای ارگ درحال تشکیل یک قطعه ویژه سرکوب در پروان است.

بعد از اعلام فتوای نا منتظره از عطانور مبنی براین که نیروهای امنیتی حق دارند معترضان را سرکوب کنند، گزارش مشعر است که این فیصله قبلاً بین ارگ و عطانور مورد بحث و فیصله قرار گرفته و اینک نظارت و سرکوب فرماندهان عضو تیم ثبات و همگرایی آغاز می شود.
این نخستین بار است که یک دولت درحضور قوای بین المللی، علی شعارها درباره مردمسالاری و نا روایی استعمال قوای امنیتی کشور برضد مردم افغانستان به سرکوب دورۀ نادرخانی آماده می شود.

هدف از تشکیل واحد مختلط و مشکوک، جمع آوری افراد مسلح غیر مسوول، بازداشت دزدان مسلح و جلوگیری از گشت و گذار موتر های شیشه سیاه عنوان شده است؛ اما در اصل قضیه، گارنیزیون مشترک مرکب از نیروهای امنیتی دست چین شده از سوی دولت مشخص وظیفه دارد تا قوماندان جان احمد حقجو را سرکوب و دستگیر کند.
زراد خانه قوماندان حقجو پیش ازین نیز از سوی نیروهای امریکایی مضحمل شده بود.

در ارگ تصمیم گرفته شده است که حقجو اول خلع سلاح و بعد از منطقه مفرور ساخته شود. فرماندهان وابسته به عبدالله در دیگر مناطق نیز در تیررس ضربه قرار دارند. 
 این که چنین تحرکات ره به کجا می برد، بر هیچ کسی روشن نیست؛ اما یک مساله روشن است که قیام علیه تقلب که بتواند به آن همه جان فشانی ها و خون ها ریخته شده برای تأمین مردم سالاری و عبور از زور، ازداشتن رهبری محروم است.