-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۸, پنجشنبه

نستوه نادری:

گل محمد پنجشیری در زیر پل سوخته مواد مخدر توزیع میکند و هفته هشت لک افغانی به بهاوی آمر کشف مبارزه با مواد مخدر رشوه میدهد.