-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱, یکشنبه

آخرین آزمون؛ عبدالله یا می ماند یا از نظرسیاسی دفن می شود


علی رغم پیشمرگی عطانور دررکاب تقلب، تنها جنبش ملی قادر است شمال را در دست گیرد.
همان گونه که انتظار می رفت، گروه حاکم بر قدرت « قبل از تصفیه‌ بیش از ۳۰۰ هزار آٰرای باطل و مشکوک» نتیجه انتخابات را به نفع اشرف غنی اعلام کرد.
تیم ثبات و همگرایی در اعلامیه ای خطاب به همه طرف ها به ویژه «متحدان بین المللی افغانستان» مشخص کرد که این اقدام «بدون تصفیه‌ی آرای پاک از ناپاک» انجام گرفته و «هرگز» مشروعیت ندارد و قابل قبول نیست. افزون برین، ده تن از نامزدان ریاست جمهوری، با غصب مجدد قدرت از سوی خونتای کوچک ارگ به مخالفت جدی برخاسته اند. به اضافه بخیه زدن 300 هزار رأی جعلی به حساب اشرف غنی، مدارک و اسناد فراوانی از تقلبات آشکار، درتبانی با قوماندان ها، والی ها و بزرگان کرایه شده در دسترس است.

ثبات و همگرایی ظاهراً گفته که با « تمام توان و قوت» از آرای مردم دفاع خواهد شد.

 اما ثبات و همگرایی، یک آسیپ پذیری بالقوه و بالفعل یا یک «پاشنه آشیل» دارد. دکترعبدالله، سابقه مطلوب دفاع و ایستاده گی در برابر جعل و زورگویی نظام حاکمه را ندارد. ورنه، به سرعت می تواند حکومت خودش را اعلام کند.

ثبات وهمگرایی هرگاه حمایت بین المللی را با خود داشته و امریکا سکان اصلی تقلب را دراختیارخود نگرفته باشد؛ وهمچنان اضلاع داخلی نیروها درداخل تیم، با هم یک مشت واحد باشند؛ به آسانی ( با تصرف شاهراه ها، و مسیرهای حیاتی منتهی به قدرت) درشمال، شرق و کابل می تواند شرف و اعتبار دموکراسی انتخاباتی را نجات دهد.
با این حال، سرنوشت یک فرد یا چند فرد درمیان نیست. حوادثی غیرقابل پیش بینی در راه است و خونتای ضدملی، بعید است نفس راحت بکشد. این پیشدستی اشرف غنی تقریباً همزمان است با احتمال اعلام آتش بس از سوی گروه تروریستی طالبان که جمع بندی ها و محاسبه ها را برهم خواهد زد.
از سویی هم امکان بازتولید و استمرار شبه نظام «وحدت ملی» وجود دارد تا همه را در یک چهارچوب جمع کنند و سپس در باره پروسه تعامل با طالبان تصمیم گرفته شود.