-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۱, پنجشنبه

پیشنهاد امریکا به جنرال دوستم؛ رتبه مارشالی و قوماندانی شمال


گفته می شود سلاح جدید روسی در اختیار جنرال قرار گرفته و تمرکز امریکایی ها بالای او نیز افزایش یافته است. خبر واصل شده مشعر است که روسیه جنگ ابزار های جدیدی را در اختیار جنرال دوستم قرار داده است. واگذاری اسلحه جدید روسی به جنرال دوستم زمانی فاش شده است که شماری از تفنگ های جدید در بازار سیاه راه یافته و هر یک تا ده هزار دالر امریکایی به فروش می رسد.
جنرال دوستم درگفت وگوی تلویزیونی اخیراً در رابطه به توان نظامی خود در دفاع از شمال اشاره داد که «خانه گرگ بی استخوان نیست!»

 امریکایی ها از انکشاف اوضاع در شمال به ویژه گستره کوهستانی شمال شرق افغانستان هم مرز با چین نگران اند.
درگزارش آمده است که موضوع اصلی دیدار اسکات میلر و اسدالله خالد درآخرین ملاقات با جنرال دوستم، علاقه مندی مجدد امریکا به همکاری با جنرال دوستم بوده است. سکات میلر درتوضیح احوال امنیتی درشمال، به جنرال دوستم پیشنهاد کمک داده است و گفته اند هر نقطه ای را که وی در نظر بگیرد، نیروهای عملیاتی امریکا به همان جا حمله خواهند کرد.
اکنون جنرال دوستم دریک آزمون پیچیده قرار دارد.

علاقه مندی امریکا به جنرال دوستم پس از پنج سال انزوا به یک رشته دادوگرفت های در سطح منطقه ربط دارد. سکات میلر و اسدالله خالد مساله اعطای رتبه مارشالی به جنرال را نیز به وی ابلاغ کرده اند؛ مشروط بر این که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، وی از پشتیبانی از شورش احتمالی مردم پرهیز کند. پیشنهاد دوم سکات میلر- اسدالله خالد این بوده است که عملیات در شمال و شمال شرق به طور کل بعد ازین تحت نظر و فرماندهی جنرال دوستم به پیش خواهد رفت.
جنرال دوستم احتمالاً جهت برخی مشوره ها به ازبکستان سفر کرده است.

با این حال در گزارش تحلیلی حاضر آمده است که مجموعه مشوق های ارائه شده به جنرال، در واقع مقدمه حذف وی در جریان عملیات و انکشافات بعدی قیاس شده می تواند.