-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳, سه‌شنبه

رویترز: انتخابات قطعاً به دور دوم می رود


هارون نجفی زاده
دو مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی به رویترز گفته انتخابات افغانستان به احتمال خیلی قوی به دور دوم می رود. دین محمد عظیمی، با اشاره به هزاران مورد شکایت انتخاباتی به این خبرگزاری گفته احتمال قوی رفتن به دور دوم وجود دارد. اشرف غنی تنها با تفاوت ۰.۶۴ درصد دور اول را برده است و اگر کمیسیون انتخابات ۱۱ هزار رای او را لغو کند، دور دوم قطعی می‌شود.