-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۹, جمعه

اینه محکمه: اگر مشرف بمیرد، جسد اش باید حلق آویز شود

اقتدار دادگاه پاکستان، طعنه سوزانی به ستره محکمه دانه خور کابل است. به حوال صدای امریکا، یک محکمه ویژه پاکستان در یک فیصله عجیب حکم داده است که اگر پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین این کشور پیش از تطبیق حکم اعدام به مرگ طبیعی بمیرد، جسد او باید به پارلمان کشانیده شده و برای سه روز حلق آویز شود.

در فیصله آمده است: "جسد او باید به چهارراهی دی (در مقابل مقر پارلمان)، اسلام آباد کشانیده شده و برای سه روز حلق آویز شود."

ناظرین سیاسی این حکم محکمه را بر خلاف قانون اساسی خوانده اند.

نام مشرف در سرلوحه دشمنان ذاتی و قسم خوردۀ مردم افغانستان حک شده است. به ویژه از جمع مردم افغانستان، او کینه ای نازدودنی با شادروان احمد شاه مسعود داشت؛ مردی که به بهای فدا کردن زنده گی خویش، پلان پوشش کامل طرح شده از سوی کمپنی یونوکال- دلتا را ناکام ساخت. غیظ تلخ مشرف نسبت به رزمنده گان ضد تروریستی پنجشیر تا زمان افتادنش در بسترمذلت دنیایی، مداومت داشت و اینک، مرداب پلیدی های این جرثومۀ ستم به سوی خودش دهن باز کرده است.
ممکن است اردوی پاکستان و آی اس آی روند اجرای حکم محکمه را اخلال کنند؛ اما موضع گیری و اصدار حکم دادگاه پاکستان، طعنه سوزانی به ستره محکمه افغانستان است که برخلاف مأموریت تعریف شده اش، دنباله قوه اجرائیه است و به حیث عروسک یک فرد نیمه دیوانه و ضد افغانستان به هر طرف دست می اندازد.