-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۶, جمعه

بازی جالب فرهاد دریا با ذهن مشوب نیمچه ملا ها


فرهاد می داند با استعمال یک واژه، به توهم دسته های متوهم چه گونه دامن بزند. حال کسانی که دغدغه شان نظارت از حرام و حلال دیگران ( نه از خودشان) است؛ افکار حرام خویش را درین مساله به آزمایش گرفته اند. یک ملای جاهل پیشقدم تر از دیگران، دنیا و مفاهیم ناکرانه پیدای اسرار عالم و عدم را به توبه فرهاد دریا از موسیقی گره زده و درنقش نائب خدا ترهات می بافد. دریا در مرحله قبلی ستاره افغان در روز آخر سخنانی در باره یکی از ستاره ها گفته بودکه سوء تعبیر شد و درشبکه اجتماعی موجی از انتقاد علیه وی راه افتاد. اکنون وی با توجه به همان تجربه، تلویحاً گفت که «توبه» کرده و دیگر درباره ستاره چیزی بر زبان نخواهند آورد. آن هایی که حتی نفس کشیدن در هوا آزاد را از روی دل تنگ و ذهن محدود خویش حرام می دانند؛ توبه دریا از موسیقی ( حرام) را دست آویز گرفته و جفنگ می بافند.