-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۹, دوشنبه

پدر اسامه افغانستان به مجلس انس ارگ نشینان نزدیک شده است

عارف سروری درجرگه منحرفان جهادی، آفت زده ترین شان است. عارف سروری درمحفل «کلان» های منحرف جهادی، از نظر روانی و ذهنی، بیشتر از همگنان خویش آفت زده است. گر این راز بشگافیم، از دو نگاه به صرفه نیست. یکی آن که باید یک سریال نوشتاری راه بیاندازیم؛ درثانی، من میل ندارم برجوانب بسیار خصوصی زنده گی ایشان فضولی کنم. هرچند انباری از مدارک، ادله، روایات و مشهودات دراختیار من است.

اخیراً گزارشی از مخفی کاری های احمد ولی مسعود و انجنیرعارف به هدف راه یافتن به جرگه ارگ  انتشار دادم.
گزارش منتشره خیلی دقیق، اما برای احمدولی و عارف سروری، شوک آور بود. 
فی الفور هردو از معامله مخفی خویش با گروه اشرف غنی انکار کردند. واکنش دفاعی عارف سروری، خودش را خود به خود لو داد. وی نوشت « رزاق مامون بر حسب عادت همیشگی اش اتهام واهی بسته که جدآ آن را رد نموده و آن را کذب محض می دانم ». او به من «شرمساری دنیا و عذاب آخرت » را آرزو کرد. 
 به هرحال، عارف سروری در رابطه به یک موضوع به مردم و مخاطبان شبکه اجتماعی توضیح بدهد.
پسر بزرگ انجنیرعارف چطور سر از فرانسه در آورد و سپس به فرماندهی یک دسته از جنگجویان داعش برگزیده شد؟
پسر وی از دیدن کارنامه های پدر مجاهد، به چنان حال و روزی افتاد که از فرط رنج و تغییری که در دیدگاه هایش روی داده بود، محیط تحصیلی درفرانسه را رها کرده و برای تخلیه غمباده ها و هیجان های متناقضش، به دعوت داعش لبیک گفت و روانه جبهات گرم جنگ در سوریه شد.
پسر انجنیرعارف در صف داعش به مقام فرماندهی رسیده و در مجمع داعشی های عرب، به اسامه افغانستان شهره گشته بود. 
او به پدرمجاهد خویش پیام داده که اگر پایم به افغانستان رسید، کاری در حقت کنم که درتاریخ ثبت بماند.
اسامه افغانستان سرانجام در جریان ضربات هوایی نیروهای روسی در سوریه از بین رفت و احتمالاً برادر دیگرش هنوز در فرانسه زنده گی دارد. 
حال انجنیرعارف فقط به مردم بگوید که پیام اسامه افغانستان چه بود؟ امیدوارم لازم نیفتد که نشر سریال سیاه را شروع کنیم.