-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۰, چهارشنبه

مشورت با هندی ها بر سر سند توافق بین طالب و امریکا


منابع طالبان با ذوق زده گی از امضای قریب الوقوع سند پیمان دو جانبه با امریکا خبر می دهند. اما درحاشیه اصلی این زدوبند ها چیزهای دیگری در جریان است. خلیلزاد متن سند تهیه شده را به هدف ارزیابی و نهایی سازی به حکومت هند سپرده است. یعنی هندی ها از نزدیک جریان را رصد می کنند و بدون توافق هند، امضای هر نوع سند با محتوایی که تا کنون تهیه شده، در واقع ضرب زدن این توافق با صفر است. اگر هندی ها از نزدیک درگیر قضیه اند بدین معناست که هیچ یک از رهبران طالبان، روی کابل و ارگ را نخواهند دید و دسته بندی های تازه وارد میدان خواهند بود.